Besøkshund-ekvipasje

Har du hund? Vil du og hunden utdannes til besøkshund-ekvipasje? Ta kontakt!

Besøkshund-ekvipasje på sjukeheimen

Det er flere helsemessige fordeler ved bruk av dyr på institusjoner. Dyr kan stimulere til samtaler og historieutveksling og være en brobygger for beboere- de er felles om opplevelser. Hundene kan ha en avslappende effekt, som kan senke blodttrykk og hjertesekvens. 

Frivilligsentralene i Rogaland har arrangert kurs i to runder, og søker nå midler til å utdanne flere ekvipasjer.

Målet er at alle Frivilligsentralene skal kunne tilby besøkshund på sjukeheimen i lokalmiljøet.

Bildet ble tatt under en erfaringssamling for besøkshundekvipasjer på Viste, høsten 2018.

2020 © Finnøy frivilligsentral