Lyttevenn

Trivelig møte mellom to generasjoner!


Lesetreningen foregår i tilrettelagt miljø på Sentralskolen i skoletiden.
Lyttevennene lytter til barnas lesing og hjelper til med å forstå vanskelige ord og sammenhenger i teksten.
En Lyttevenn bidrar til at barn får en bedre leseferdighet og forståelse for språket.
Barna ser frem til møtene med "sin" Lyttevenn, og erfaringene sier at dette er gjensidig.
Lyttevennprosjektet er i stadig utvikling. På Finnøy startet vi høsten 2016, som en av de første kommunene i Rogaland.

I 2017 startet lyttevenner på Fogn.

1 2019 starter lyttevenner på Ombo.

2022 © Finnøy frivilligsentral