Lag og organisasjonar i Finnøy kommunedel

Velforeningar/Grendelag

    Reilstad Vel
        v/ Trygve Spanne, tlf. 90 65 34 94, tspanne@gmail.com 

    Talgje Grendalag
        v/ Ingrid talgjegrendalag@gmail.com http://www.talgje-no.info

    Halsnøy Grendelag
        v/ Øystein Eike, tlf. 97 66 41 77, oeeik2@online.no 

    Fogn Grendelag
        v/ Ole Klingsheim,  fogngrendalag@gmail.com     http://www.fogn.org/

    Sjernarøy Vekst
        v/ Ragnhild Opsahl Steigen, tlf. 41 56 19 13, formann@sjernaroyvekst.no

    Ombo Vekst
        v/ Ingrid Sofie Nårstad, i-naar@online.no Ragni Hidle Ådland, ragni.hidle@live.no     www.ombo.no

    Fåhagen Velforening
        v/ Torbjørn Sandvik, tlf. 45 42 12 24, faahagenvel@gmail.com 

    Boknahusets Velforening
        v/ Arild Bokn, arild.bokn@lyse.net 

    Finnøy Grendalag v/ Berit Hopland, tlf. 418 46 499, bema-hop@online.no

 

       Idrettslag/ Skyttarlag                                                                                                                                                                        

    Finnøy Idrettslag
        v/ Ruben Eggebø, fildagligleder@gmail.com  www.finnoy-il.no 

    Fogn Idrettslag
        v/ Jakob Bø, tlf.99014338, jakobboe@gmail.com   www.fogn.org  

   Sjernarøy Idrettslag
        v/ Silje Talgø Klakegg, tlf. 47 23 93 01, sjernaroy.il@hotmail.com 

    Talgje Idrettslag (TIL)
        v/ Vidar Skavland, tlf. 92 42 76 02 www.talgje.no  

    Finnøy Skyttarlag
        v/ Kirsten Elin Bergsvik, tlf. 92 41 17 93, kirstenelinbergsvik@gmail.com

    Ombo Skyttarlag
        v/ Tor Vargevik, tlf. 98 26 08 60, tor@finnoy-ror.no

   

Bondelag/ Småbrukarlag

    Finnøy Bondelag
        v/ Tor Inge Sakseid, tlf. 91 59 69 09, toringesakseid@gmail.com 

    Fogn Bondelag
        v/ Rasmus Bø, tlf. 93 44 59 44, rasmus.bo@stavanger.kommune.no 

    Sjernarøy Bondelag
        v/ Torgeir Aartun, tlf. 51 71 04 63, taartun@hotmail.com

    Ombo Bondelag
        v/ Ann-Mari Lindanger, tlf. 97 16 34 03, amlindanger@gmail.com

    Finnøy Bonde- og Småbrukarlag
        v/ Harald Wiig Bjørn-Nielsen, tlf. 51 71 09 70, Harald@skansen-urtehage.no

    Ombo Bonde- og Småbrukarlag
        v/ Arnfinn Olsen, tlf. 51 75 17 23

Speidarar/4H

    Fogn Speidargruppe KFUM/KFUK
        v/ Dag Olav Sæbøvåg, tlf.90 73 70 71, fogdos@stavanger.kommune.no       

    Speidargruppa Helgøysund
        v/ Rita Vik, tlf. 95 93 46 66, rita.vik@stavanger.kommune.no 

    Terna 4H
        v/ Elin Samuelsen Rødne, tlf. 47 23 93 01, elinrodne@outlook.com     

 

Misjonsorganisasjonar

    Norsk Luthersk Misjonssamband, Finnøy
        v/ Ove Rosland, tlf. 47 30 69 19, ove.rosland@yahoo.no

    Norsk Luthersk Misjonssamband, Fogn
        v/ Paul Aano, 97 19 74 42, paul.aano@stavanger.kommune.no

    Norsk Luthersk Misjonssamband, Talgje
        v/ Magne Østebø, tlf. 93 40 29 80
       
    Norsk Luthersk Misjonssamband, Halsnøy
        v/ Sven Halsne, tlf. 48 14 93 21

    Normisjon, Finnøy
        v/ Elise Lunde, tlf. 97 65 65 18, elise.lunde@hesbynett.no 

    Normisjon, Fogn
        v/ Ole Johan Sandanger, tlf. 93 06 30 73

    Det Norske Misjonsselskap, Finnøy
        v/ Marit M. Vignes, tlf. 93 02 61 58, marit.vignes@gmail.com

    Indre Sjømannsmisjon, Finnøy
        v/ Helga Hebnes, tlf. 91 86 29 66, helgahebnes@lyse.net

 

Sundagsskular

    Finnøy Sundagsskule
        v/ Jan Tore Foldøy, tlf. 93 45 42 08, famfoldoey@yahoo.no 

    Storklassen Sundagsskule
        v/ Astrid H. Throndsen, tlf. 91 87 92 00, astrid.throndsen@lyse.net 

    Fogn Sundagsskule
        v/ Janne Aano Bø, tlf. 92 69 05 88, janneaanoboe@hotmail.com 

    Talgje Sundagsskole
        v/ Åshild Gard, tlf. 93 01 44 36, aashild_gard@hotmail.com    

 

Kor

   
 Halsnøy Musikklag
        v/ Elisabeth Skartveit, tlf. 95 20 56 94, e.skartveit@hotmail.no 

    Mannskoret "The Bethels"
        v/ Sveinung Haraldseid, tlf. 90 88 88 51, sveinung.haraldseid@lyse.net 

 

Barnekor

    Jubelgjengen
        v/ Svanhild E. Spanne, tlf. 90 77 37 96, sespanne@gmail.com 

      Finnøy Fun Children (FFC)
        v/ Tolli Frestad, tlf. 94 02 85 77, tollifrestad@gmail.com 

     TøfFOGNådig
        v/ Kjersti Sandanger, tlf. 92 86 31 30, kjsandanger@gmail.com

     Barnekor på Talgje
        v/ Synnøve Vårdal, tlf. 97 54 02 91, synnovevaardal@gmail.com

 

Musikk-Korps

   
    Messing, Fogn
        v/ Hilde Folkvord Juul, tlf. 48 86 94 52, juuhil62@gmail.com

    Sjernarøy Musikkorps
        v/ Yvonne, tlf. 94 43 65 54, yheus@hotmail.com 

 

Ungdomslag

    Finnøy Kristelege Ungdomslag (Ope hus/ Stikk Innom)
        v/ Helene Steen, tlf. 95 36 39 41, helenesteen00@gmail.com   
    

    Fogn Kristelege Ungdomslag
        v/ Trond Arne Borgemyr, taborgemyr@gmail.com 
        www.fogn.org 

    Talgje Kristelege Ungdomslag
        v/ Bjarte Gard, tlf. 90 75 95 37

    Halsnøy Kristelege Ungdomslag
        v/ Sissel Marie Bjerga, smbjerga@gmail.com 

    Skulelaget
        v/ Øyvind B. Haga, tlf. 48 09 68 66, obhaga@hotmail.com 

    Krik
        v/ Ingrid E. Eggebø, tlf. 91 75 00 51, ingridmalde@hotmail.com

    Open Hall
        v/ Heidi Bø Sangedal, tlf. 47 01 09 09, heidi@finnoy.kyrkja.no 

 

 

Barnelag

    Finnøy Guttelag
        v/Hans Magne Alstveit, tlf. 91 68 09 46, hansmagnealstveit@yahoo.no

    Fogn Guttelag  / Fogn gutteklubb
        v/ Jon Olav Østhus, tlf. 90 88 08 73, jon.olav.osthus@seadrill.com 

    Halsnøy Jenteforening
        v/ Caroline Bjørndalen Eike, tlf. 95 77 79 13, carolinebjorndalen@hotmail.com 

    Miniputtane Barnelag, Talgje
        v/ Kathrine Halsne, k_solsvik@hotmail.com 

    Fogn Jentelag Vårvon
        v/ Margrete Frafjord, tlf. 97 14 09 53, margrete1965@gmail.com

    Sjernarøy Barnelag
        v/ Marianne Mjølhus, tlf. 47 80 90 22, mmjoelhus@gmail.com 

    Hobby og Tru, Fogn
        v/ Heidi Bø Sangedal, tlf. 47 01 09 09, heidi@finnoy.kyrkja.no 

    Yngres, Ombo
        v/Eli Nes, tlf. 41 30 84 05

 

Helselag/ Sanitetsforeningar

    Finnøy Helselag
        v/Sverre Jan Reilstad, tlf. 95 83 81 31 www.nasjonalforeningen.no

    Talgje Helselag
        v/ Reidun Meling, tlf. 91 64 53 65 talgje.helselag@gmail.com armeling@yahoo.no

    Ombo Helselag
        v/ Kari Skaar, kaskaar2@online.no 
   
    Fogn Helselag
        v/ Reidunn Østhus, tlf. 90 50 89 93, reidunnosthus@gmail.com 

    Sjernarøy Sanitetsforening
        v/ Benny Helgeland, tlf. 51 71 04 88

 

Eldresenter/ Pensjonistforeningar

    Finnøy Pensjonistlag
        v/ Helga Hebnes, tlf. 91 86 29 66, helgahebnes@lyse.net

     Fogn Eldresenter
        v/ Reidunn Østhus

    Seniordans
        v/ Astrid Nordbø Frise, tlf.:98627676, anf@lyse.net

 

Båtforeningar

    Reilstad Båtforening
        v/ Ståle Madland, tlf. 51 71 24 31

    Judaberg Båtforening

    Sjernarøy Båtforening                                                                                                                                                                                                        v/ Geir Nedrebø, post@sjernaroybatforening.no

    Steinnesvågen Båtforening
        v/ Erling Landa, tlf. 92 09 15 20, erling.landa@hesbynett.no

    Jørstadvåg Båtforening
        v/ Jarleiv Langvik, tlf.97 57 89 43                                                                                                                                                  

Holmastø Sjølag
        v/ Bjarne Bøe, tlf. 48014704

 

 Ymse

    Finnøy Hørselslag
        v/ Malvin Sananger, malsanda@online.no

    Råd for funksjonshemmede
        v/ Leif Inge Eike, tlf. 95 97 63 30, leifingeeike@hotmail.com 

    Finnøy Hagelag
        v/ Sonja Nordbø, 99367533, sen@stavanger.kommune.no www.hageselskapet.no/rogaland 

    Stiftelsen Ottohuset
        v/ Martin Anda, post@ottohuset.no 

    Finnøy Kunstlag (Ryfylke Kunstlag)
        v/ Geir Landa, tlf.90 79 97 48, geirlanda@live.no 

    Finnøy Historielag
        v/ Signy Eike-Kongsvik, tlf. 51 71 26 66, signyek@lyse.net 

    Lions, Finnøy    
        v/ Sverre Emil Mjølsnes, sverre.emil@hesbynett.no 
   
    Finnøy Husflidlag    
        v/ Ingvild Gordon, tlf. 40 41 33 62, ingvildgordon@gmail.com 

   Ombo Viltlag
        v/ Tor-Bjørn Sinnes, tlf. 51 71 00 06

    Ombo Dataklubb
        v/ Else Marie Larsen, ombodataklubb@gmail.com  elemlarsen@gmail.com 
    

   Seniornett Finnøy Datatreff

        v/ Ragnhild Valand, tlf 99398595, Ragnhild.valand@stavanger.kommune.no


    Kvinner, Mat & Tru
        v/ Elise Lunde, tlf. 97 65 65 18, elise.lunde@hesbynett.no 

    Babysang
        v/ Heidi Bø Sangedal, tlf. 47 01 09 09, heidi@finnoy.kyrkja.no 
   
    Sjernarøy Husflidlag
        v/ Severin Vik, tlf. 91 63 60 40, severin@rederi-regnskap.no 
   
    Sjernarøy Bygdekvinnelag
        v/ Liv Eldbjørg Nordheim, tlf. 51 71 03 73 / 94 84 66 25

    Sjernarøy Mållag
        v/

    Rennesøy og Finnøy Turlag
        v/ Kirsti Løvik, kirsti.lovik@gmail.com 

    Strikkekafè, Kaihuset
        v/ Tove Rosland, toverosland@yahoo.no 

    Finnøy Klatreklubb
        v/ Vegard Flesjå, finnoy.klatreklubb@gmail.com

    Teigens Venner
        v/ Arild Flesjå, tlf. 47 51 00 97, aflesj@online.no 

    Tomatfestivalen
        v/

 Lokaler

    Finnøy Fleirbrukshall
        v/ Arild Flesjå, tlf. 47 51 00 97, aflesj@online.no  www.fleirbrukshallen.no

    Bedehusforeningen, Fogn
        v/ Håvard Østhus, hosthus@gmail.com 

    Ottohuset
         v/ Martin Anda, post@ottohuset.no

    Bethel Bedehus    
        v/ Tor Øyvind Skeiseid, tlf. 98 20 63 33, tor@ryfylkelivsgnist.no 

    Emmaus Bedehus    
        v/ Astrid H. Throndsen, astrid.throndsen@lyse.net 

    Kyrkjesenteret
        v/ Heidi Bø Sangedal, heidi@finnoy.kyrkja.no     www.finnoykyrkja.no 

    Grendahuset, Ombo
        v/ Randi Westersjø-Christensen, tlf. 99 30 22 95         randi.christensen@stavanger.kommune.no

    Sjernarøy Grendahus                                                                                                                                                                                                         v/ Jørgen K. Evjen, tlf. 98 80 08 19, jorevjen@hotmail.no 

 

 

 

 

2020 © Finnøy frivilligsentral